Flebologia prin definitie este stiinta, apartinand domeniului medical, care studiaza patologia venoasa. Din punct de vedere etimologic, cuvantul flebologie deriva din asocierea a doua cuvinte grecesti: flebo = vena si logos = stiinta
Flebologia este o specialitate medicala distincta care are ca preocupare o patologie medicala care, din nefericire, afecteaza o mare parte din populatie (dupa studiul PEGASUS:1/3 din populatia Romaniei) si ale carei costuri nu sunt nici acum pe deplin cunoscute.Lipsa de interes privind acesta patologie medico-chirurgicala se explica prin faptul ca, in lipsa tratamentului, nu genereaza mortalitate in mod direct. Din acest motiv in analizele statistice nu apare ca si cauza directa a mortalitatii. O simpla privire aruncata pe cauza antecedenta stopului cardio-respirator (cauza directa a majoritatii deceselor din orice analiza statistica) va evidentia, intr-un procent ingrijorator, una din complicatiile de temut ale insuficientei venoase cronice si anume, embolia .
Flebologia in Romania
In tara noastra Flebologia nu apare in nomenclatorul disciplinelor medicale ca entitate de sine statatoare ( ca in celelalte tari europene), aspect neglijat permanent din pacate, cu efecte neplacute, daunatoare chiar, pentru pacienti si cu pierderi financiare deloc neglijabile in sistemul sanitar din Romania.
Preocupări ştiinţifice medicale, de cercetare fundamentala şi aplicativă in domeniul vascular in Rominia au avut de-a lungul timpului, numeroase personalităţi din lumea medicala precum Th. Ionescu, I. Jacobovici, A. Jianu, I. Cădere, I. Florian, Gh. Ghiţescu, I. Florian, ş.a. De altfel I. Florian este cel dintii care, in anul 1945 a publicat o monografie in limba franceză intitulată Les varices.
Cel care s-a impus in Rominia prin preocupări permanente in domeniul vaselor periferice in general şi in flebologie in special a fost ACADEMICIAN PIUS BRINZEU.
Pius Brinzeu impreuna cu echipele sale de colaboratori din clinicile chirurgicale ale actualului Spital Municipal din Timişoara, din Spitalul C.F.R. Timişoara şi apoi din Clinica 1 Chirurgie din Spitalul Judeţean Timişoara, (pe care de altfel a infiintat-o si la conducerea careia a fost pana la retragerea sa) a reuşit să promoveze şi dezvolte in ţara noastră un domeniu mai puţin cunoscut la acea vreme, cel al flebologiei. In clinica 1 chirurgie din Timisoara a creat o scoala chirurgicala flebologica binecunoscuta atat in tara cat si in strainatate.
In anul 1998, Andre Davy, Preşedinte in exerciţiu şi apoi Preşedinte de onoare a Uniunii Internaţionale de Flebologie, conferenţiind la Al V-lea Simpozion Naţional Romin de Flebologie pe tema „Istoria Flebologiei Europene, spunea despre Pius Brinzeu că „a fost polul de atracţie flebologică din Rominia, din Europa orientală pentru Uniunea Internaţională de Flebologie, la inceputurile ei”. Pius Brinzeu a fost un erudit, un enciclopedist, un savant, care a reuşit printr-un talent deosebit să coaguleze şi să canalizeze energiile ştiinţifice medicale şi pe teme de cercetare flebologică. Este de reţinut că a publicat in domeniu, lucrări valoroase in presa medicală naţională şi internaţională; a participat la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu lucrări ştiinţifice din domeniul vascular şi al flebologiei in special. Concluziile sale işi păstrează şi astăzi valabilitatea, nefiind inca depasite cu toate progresele cercetarii stiintifice de la nivel mondial.Exemple sunt numeroase, din ele spicuim doar :
in domeniul cercetării fundamentale „inversarea circulaţiei in stările de şoc grav antifinem”,
elementele de fiziopatologie din gangrena venoasă,
rolul presiunii venoase in aprecierea gravităţii insuficienţei venoase cronice, etc
Ca şef al Clinicii Chirurgicale din Spitalul C.F.R. Timişoara Pius Brinzeu organizează Cercul Ştiinţific de Angiologie, Flebologie şi Patologie Limfatică.
Ca Rector al Institutului de Medicină din Timişoara a pus bazele cercetării fundamentale şi aplicative si a infiintat chiar un Laborator de Medicină Experimentală, dotat in scopul cercetarilor stiintifice medicale. Studiile experimentale realizate aici au permis elaborarea unor valoroase lucrări ştiinţifice pentru acea vreme.In memoria sa, acest institut de Cercetari Experimentale, astazi ii poarta numele.
Din anul 1974 Pius Brinzeu devine şeful Clinicii 1 Chirurgie din actualul Spital Clinic Judeţean şi din acel moment Clinica 1 chirurgie devine sediul oficial al Societatii Romane de Flebologie (care la inceput a fost numita « Cercul Ştiinţific de Angiologie, Flebologie şi Patologie Limfatică ».
In anii 70 activitatea ştiinţifică medicală rominească se desfăşura in cadrul statuat guvernamental al Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale, singura societate medicala acceptata sa organizeze congrese, conferinţe interjudeţene, şedinţe de comunicări şi publicatii intr-un număr limitat de reviste medicale. Manifestările ştiinţifice inainte de 1990 erau limitate ca număr şi posibilitati de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice medicale, dar , prin intermediul Consfătuirilor medicale tematice interjudeţene, zonale, nationale, cei interesati au putut avea acces la informatia corecta pentru a putea diagnostica si trata corespunzator aceasta patologie.
La 24 Aprilie 1979, in Amfiteatrul Spitalului Clinic C.F.R. din Timişoara s-au reunit specialişti in chirurgie şi dermatologie din Timişoara, Bucureşti, Cluj Napoca, Arad, Craiova cu ocazia Consfatuirii cu tema :„Scleroterapia varicelor”-masa rotunda. Cu acest prilej s-a constituit Cercul de Flebologie şi Limfologie, care apoi a fost afiliat Filialei U.S.S.M. Timiş ; ca prim preşedinte a fost ales Pius Brinzeu. Ca secretar al Cercului de Flebologie şi Limfologie a fost desemnat Ş.L. Dr. Petru Ignat.
Relaţiile excelente, initiate şi intreţinute permanent de P. Ignat in plan internaţional au făcut cunoscută in intreaga lume activitatea stiintifica in domeniu a Cercului de Flebologie de la Timişoara, Rominia. Din anul 1981 Petru Ignat devine Preşedintele Cercului de Flebologie din Timişoara, iar secretar este numit Dr. Vasile Ivan. Petru Ignat a fost o personalitate medicală complexă şi completă chirurgical, un erudit, zămislit in cultul marilor maeştrii de la Cluj, precum Nana, Cosma, Mircioiu, ş.a. In calitate de Preşedinte al Cercului de Flebologie, Profesor univ.dr Petru. Ignat a avut o intensă activitate organizatorică, intreţinind permanent relaţii excelente cu Uniunea Internaţională de Flebologie, organizatia mondiala care reuneste toate societatile flebologice din lume. Profesorul Petru Ignat a fost ales membru in Biroul Executiv al acestei organizatii si, datorita unei deosebite promovari a activitatii de cercetare stiintifica si a realizarilor medico-chirurgicale a societatii timisorene de profil, Cercul Naţional de Flebologie infiintat la Timisoara, in 1979 a fost inscris in Uniunea Internaţională de Flebologie. Aceasta prima recunoastere internationala a seriozitatii si realizarilor cercetatorilor timisoreni, aducerea acestora pe plan de egalitate cu intemeietorii flebologiei europene a avut loc in anul 1984, in urma cu 30 de ani.
De atunci si pana in prezent noi am reusit, prin preocupari permanente, eforturi sustinute, sa ne mentinem activitatea stiintifica si medico-chirurgicala la standarele colegilor nostri europeni din tarile considerate avansate, dar cu care, in domeniul nostru comun, al preocuparilor flebologice, intertinem relatii de colaborare, schimburi de experienta. In prezent, datorita progreselor tehnicii comunicam on-line prin email cu specialistii intregii lumi care fac parte din ”VASCULAB ” forum, un adevarat grup de lucru, aflat in legatura permanenta si prin care se actualizeaza permanent:
curricula in Flebologie
nomenclatura in continua schimbare
pregatirea consfatuirilor si congreselor pentru fiecare continent si societate
precum si discutii privind stadiul cercetarilor in fiecare echipa de lucru etc
Prin aceste eforturi si realizari recunoscute in domeniu am reusit sa promovam flebologia in Romania, sa perfectionam in permanenta medici din tara si din strainatate formandu-i ca specialisti in domeniu, sa organizam cursuri de perfectionare pe diferite niveluri postuniversitare la care sa participe cursanti din tara si de peste hotare.
CERCETAREA STIINTIFICA FLEBOLOGICA
Activitatea noastra stiintifica a fost cunoscuta si recunoscuta ca atare prin lucrarile prezentate la congresele mondiale organizate de Uniunea Internaţionala de Flebologie la Paris, Londra, Montreal, etc.
Pe plan intern, una din preocuparile permanente a fost promovarea, dezvoltarea şi impunerea flebologiei ca disciplina de cercetare in domeniul medico-chirurgical. Pornind de la sesiunile stiintifice organizate de U.S.S.M Timişoara la care membrii « Cercului de Flebologie » comunicau lunar 4- 5 lucrări stiintifice cu realizari in domeniu, s-a ajuns ca anual, Societatea Romana de Flebologie, cu sediul in Timisoara, sa promoveze chiar si 40 de lucrari stiintifice, pe diverse teme din patologia venoasa, anual. Publicatiile Uniunii Societatii Stiintifice Medicale contin, din perioada 1981-1989, peste 400 de articole in acest domeniu, reusindu-se in acest timp sensibilizarea medicilor din toate specialitatile la provocarile pe care dezvoltarea acestei specialitati le genera in lumea medicala de pretutindeni, in timp real. Alte posibilitati de promovare, paralele cu acestea, au fost publicatiile in alte reviste medicale sau chirurgicale, publicatiile in volumele de rezumate ale unor manifestări ştiinţifice naţionale ori internaţionale etc. Cercetări fundamentale valoroase in privinţa etiologiei varicelor membrelor inferioare, a maladiei postflebitice, de explorare in dinamică, documentata imagistic, a sistemului venos general şi selectiv, al venelor membrelor inferioare au fost prezentate la congresele flebologice internaţionale.
O contribuţie deosebită la dezvoltarea flebologiei şi a cercetării ştiinţifice in domeniu, cu prezenţe excelente internaţionale le-a avut de asemenea şcoala clujeană, prin maestrii recunoscuti in domeniu :A. Kauffmann, A. Andercou, S. Rădulescu, I. Gherman, Fl. Galea, C. Ciuce, A. Mironiuc, I. Zăgrean, ş.a.
Centrul medical Bucureşti a activat in domeniul vascular in două paliere distincte. Şcoala de chirurgie cardio-vasculară condusă de Pop D. Popa Ioan, de la Spitalul Fundeni s-a impus in domeniul chirurgiei cardiace şi arteriale periferice. In acea perioada au elaborat si două monografii de excepţie : Sistemul arterial – aortic şi Patologia sistemului cav inferior.
Pe al doilea palier, flebologic, prin Dr. H. Angelescu pe linie chirurgicală au existat relaţii de colaborare excelente cu societatea de flebologie. De altfel H. Angelescu este promotorul unei metode chirurgicale de flebectomie hemodinamică din anii 60, devansind cu aproape 10 ani metoda C.H.I.V.A. propusă de Cl. Franceschi. Pe acelaşi palier flebologic a activat si distinsul Dr. Gh. Bucur, dermatolog, desfasurand o activitate flebologica medicală de inaltă calitate. Cei doi străluciţi medici au fost considerati maeştrii creatori de scoli flebologice.
Centrul medical Craiova prin Voicu Tănase, autor al monografiei « Ulcerul de gambă » a promovat flebologia chirurgicală in intreg arealul oltean.
Petru Ignat impreună cu colectivul Clinicii 1 Chirurgie si colaboratori din celelalte specialitati medicale (Imagistica, Terapie Intensiva, Morfopatologie) au imbunatatit permanent metodele de diagnostic si tratament ale afectiunilor venoase. Recunoasterea acestor realizari s-a materializat dupa ce P.Ignat si colaboratorii: E. Caba, N. Bota, M. Teodorescu, J. Avram, V. Ivan, N. Mocanu, Didina Toma au publicat, la Editura Academiei, Bucureşti 1985, monografia « Chirurgia sistemului venos a membrelor inferioare » apreciata de specialisti ca lucrare excelentă si considerata, din punct de vedere stiintific, de actualitate si astăzi, după 20 de ani. La Editura Facla din Timişoara, in anul 1987 P. Ignat, ca unic autor a publicat monografia »Insuficienţa venoasă cronică ». Cele două monografii au ocupat un sit precis, cel al flebologiei. Aceste două monografii veneau să completeze studiile şi cercetările elaborate cu 25 de ani in urmă de P. Brinzeu.
VIZIBILITATEA INTERNA SI INTERNATIONALA
Din initiativa nucleului central al Cercului de Flebologie de la Timişoara, condus de Petru Ignat, s-a reuşit ca in perioada 26-28 octombrie 1989să se organizeze şi sa se desfăşoare, sub toate aspectele conform standardelor in domeniu : Primul Simpozion Naţional de Flebologie dinRominia.Aceasta manifestare stiintifica, prima cu aceasta amploare in domeniu din tara noastra, a atras atentia forurilor superioare ale U.S.S.M, care au acceptat in sfarsit, oficial ca, ceea ce denumeau « Cercul de Flebologie « trebuie inregistrat oficial ca Secţie Naţională si in actele oficiale ale Uniunii Societăţilor Ştiinţifice Medicale din Rominia. In acel moment, trecuseră deja 5 ani de cind « Cercul de Flebologie de la Timişoara » era recunoscut pe plan mondial, inscris oficial in Uniunea Internaţională de Flebologie cu statutul de Societate ştiinţifică medicală naţională, romana, unica(1985). Articolele publicate in presa internationala cu acea ocazie, precizau :» in Romania, la Timisoara, va avea loc PRIMUL CONGRES NATIONAL ROMAN DE FLEBOLOGIE, sub patronajul Uniunii Internationale de Flebologie », Timisoara fiind pusa pe acelasi plan, in domeniul cercetarii flebologice , cu orase ca Paris, Montreal, Londra. Adevarul istoric, documentat si prin publicatiile U.S.S.M, este ca in sfarsit, dupa 15 ani de la prima manifestare ştiinţifică naţională de flebologie, se organizeaza, la Timisoara, Congresul National de Flebologie, ca prima manifestare stiintifica nationala in domeniu. Congresul a fost denumit in documentele din limba romana « simpozion » , desi s-a desfasurat, dupa toate standardele, ca orice alt congres international, deoarece, Forumul Central al U.S.S.M.din Romania nu a admis utilizarea denumirii de « congres ».Institutia care cenzura orice cuvant tiparit a considerat: « nepotrivita denumirea consfatuirii medicale». De fapt, deranjanta se pare ca era provenienta denumirii de congres; acesta provenind din latinescul « congresus » a fost preluat ca atare in limba engleză apoi in limba franceză şi, in urma pierderii unui „s” şi de limba romină. Pentru Rominia ştiinţifică in general şi pentru flebologie in special, anii 1990- 1991 au fost de dificilă tatonare, de reorganizare, de regăsire şi orientare pe noi căi. La « şedinţa de reconfirmare” a societăţilor ştiinţifice din Timişoara, in ianuarie 1992, Societatea Nationala de Flebologie nu a fost inscrisa in acest nomenclator oficial, din considerente care nu aveau nimic comun cu cercetarea stiintifica. Ea a fost « uitata » in mod intentionat, deoarece nu s-a gasit o motivatie legala de a schimba conducerea unei Societati Stiintifice Nationale, infiintata, inregistrata si care-si desfasura activitatea conform prevederilor statutului Uniunii Internationale de Flebologie. Solicitarile care s-au facut atunci pe toate canalele, insistentele de remediere a situatiei, chiar avertizarile asupra consecintelor pe termen nedefinit asupra riscului ca in patologia venoasa medicina romaneasca sa nu poate tine in continuare pasul cu progresele internationale in domeniu, au ramas fara finalitate oficiala.La acel moment flebologia rominească era recunoscută pe plan european şi mondial, era membră in Biroul Executiv al Uniunii Internaţionale de Flebologie, şi ca atare exista riscul nerespectarii unor responsabilităţi anterior asumate şi pierderea unor avantaje obţinute de-a lungul timpului si nu in mod facil. In această situaţie fără precedent pentru noua Rominie ştiinţifică medicală şi avind ca nucleu de bază colectivul Clinicii I Chirurgie, Dr. Ivan V. a făcut toate demersurile oficiale necesare si a depus la Tribunalul Timişoara documentatia in vederea inregistrării Societăţii Romine de Flebologie ca organism ştiinţific cu personalitate juridică. Hotărirea judecătorească din 14 februarie 1992 a Tribunalului Timişoara consfinţea sentinţa de constituire a
SOCIETATII ROMANE DE FLEBOLOGIE
ca organism ştiinţific nonprofit neguvernamental cu personalitate juridică, cu sediul in municipiul Timişoara, Bv L. Rebreanu nr.156, in sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.
Anii 1990, 1991, 1992 au fost deosebit de activi in intreţinerea bunelor relaţii cu Uniunea Internaţională de Flebologie şi cu celelalte Societăţi Europene de Flebologie. Un sprijin moral deosebit a fost primit continuu din partea Societăţii Franceze de Flebologie, Societăţii Germane de Flebologie, Societăţii Japoneze de Flebologie, Societăţii Americane de Flebologie. Din anul 1992, cu regularitate, la 2 ani s-au reluat Simpozioanele Naţionale de Flebologie. A fost păstrată in continuare denumirea de « simpozion » datorită documentelor oficiale ale congreselor de pana atunci, existand in continuare teama « disparitiei » definitive a realizarilor romanesti in domeniul flebologiei.
Din anul 1994 dr.Ivan Vasile a fost ales Preşedintele Societăţii Romane de Flebologie.
La sedinta de raport si concluzii din finalul celui de al VI-lea Simpozion Naţional de Flebologie din anul 2000, presedintele societatii, Dr. Ivan V., a propus ca forma de manifestare stiintifica a Societăţii Romine de Flebologie să poarte numele de « congres », termen aprobat in unanimitate, considerandu-se ca erau indeplinite toate criteriile unui congres naţional ştiinţific medical cu participare internaţională, conform normelor in vigoare.
CENTRUL DE CERCETARE
Clinica 1 Chirurgie a luat fiinta odata cu intrarea in functiune a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara si anume la 1 august 1973. Nucleul initial al clinicii a fost condus de Academician Prof.dr.BRANZEU PIUS.
Prin Academician Prof.dr.BRANZEU PIUS, Clinica 1 chirurgie era considerata descendenta si continuatoare a scolii chirurgicale franceze initiata la Strassbourg de prof.dr.RENE LERICHE, personalitate care a dominat chirurgia mondiala in perioada interbelica.
Profesorul si apoi Academicianul BRANZEU PIUS, chirurg de exceptie, om de o inalta cultura si nu in ultimul rand formator de scoala chirurgicala este considerat intemeietorul flebologiei in Romania. Motivele acestei catalogari sunt nenumarate dar cele recunoscute unanim sunt urmatoarele.
In anul 1953 publică in Editura de Stat, un volum intitulat „Boala varicoasă”, monografie de referinţă pentru patologia venoasă. Din această perioadă există primele preocupări importante in legătură cu :
fiziopatologia circulaţiei de intoarcere a sistemului venos al membrelor inferioare,
explorările paraclinice (flebografie, manometrie) in bolile venoase
primele studii aprofundate privind terapeutica varicelor.
cercetătorul şi clinicianul Pius Brinzeu devine pentru cei care s-au preocupat si au publicat in domeniul flebologiei „ părintele flebologiei romaneşti „.
In 1957 apare monografia „Tromboza venoasă a membrelor inferioare” Editura Medicală Bucureşti, monografie de mare valoare la timpul respectiv şi care-şi menţine actualitatea informaţiei şi in prezent.
Pentru a continua si extinde cercetarile in domeniul patologiei venoase Academicianul BRANZEU PIUS a iniţiat şi dezvoltat cercetarea experimentală in chirurgie creind Laboratorul de Medicină Experimentală al Universităţii de Medicină, care in prezent ii poartă numele.
Tot Domnia Sa este autorul unei bogate si valoroase literaturi de specialitate concretizată in lucrări publicate in reviste din ţară şi străinătate, precum si a nnumeroase monografii (Angiografia in practica medicală-1975 ; Ghid terapeutic in bolile cardio- vasculare-1977; Editura Facla Timişoara, etc.), cursuri pentru studenţi şi numeroase filme ştiinţifice documentare efectuate cu ocazia cercetării microcirculaţiei in stările de şoc.
In anul 1973 Prof.Dr.Pius Brinzeu a fost ales Rector al Universităţii de Medicină din Timişoara şi Seful Clinicii I Chirurgie din Spitalul Clinic Judeţean Nr.1 Timişoara. Sub patronajul său, tinăra echipă de medici şi personalul mediu au reuşit să pună in funcţie o unitate medicală de elită Acestora le-a insuflat atat pasiunea pentru cercetare cat si modalitatile practice de a o realiza si astfel a reusit sa se mentina in top de-a lungul timpului.
Academician Prof.dr.BRANZEU PIUS nu uita niciodată să pună in valoare in lecţiile şi cursurile sale, elemente de etică şi deontologie, subliniind, ori de cite ori avea ocazia că medicul in general şi chirurgul in special, trebuie să fie nu numai un tehnician, ci, inainte de toate, un om bun in inţelesul inalt al acestui cuvant şi un artist in profesiunea sa. De aceea s-a preocupat permanent atat de selectarea atenta a medicilor talentati pentru meseria de chirurg cat si de ajutarea lor pentru a deprinde cele mai temeinice cunostinte atat teoretice cat si practice in domeniu. In acest sens, a initiat si primul curs facultativ pe teme de etică şi deontologie in medicină şi a insistat pe practicarea chirurgiei la modul« chirurgia ca arta « . Amintim citeva dintre monografiile pe care le-a elaborat pe aceasta tema, de o reala valoare si apreciate si astazi :
«Educaţia estetică in chirurgie»(1966) Editura Didactică si Pedagocică Bucureşti ;
«Simţul clinic şi arta diagnosticului» (1973) Editura Facla Timişoara ; «Chirurgia, ştiinţă sau artă ?»,
«Dincolo de bisturiu in chirurgie»(1988) Editura Academică Bucureşti.; «Asclepios»(1989) Editura Facla Timişoara ;
«Gindirea şi indeminarea in chirurgie» (1992) Editura Academica Bucureşti;
«Marile performanţe in chirurgie»(1997) Editura de Vest Timişoara.
Dotat cu o mare putere de muncă şi deosebită conştinciozitate, devotat pină la sacrificiu meseriei care devenise o pasiune şi fără de care nu concepea să-şi trăiască viaţa, cu o pregătire teoretică şi practică deosebită, preocupat permanent de cercetarea ştiinţifică medicală, de a experimenta si introduce permanent noi tehnici in practica chirurgicală, Academicianul BRANZEU PIUS a ramas un exemplu unic pentru toţi cei care au avut şansa să trăiască in preajma sa şi să-i devină elevi şi colaboratori. A format o şcoală chirurgicală şi flebologică de prestigiu, care s-a impus pe plan naţional şi internaţional şi onorează invăţămintul nostru universitar şi practica medicală.
Pentru bogata sa activitate ştiinţifică, didactică şi medicală, pentru meritele sale deosebite, a fost ales membru al prezidiului Academiei de Medicină şi apoi Membru al Academiei Romine. A făcut parte din numeroase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale in care s-a afirmat printr-o intensă activitate pentru promovarea medicinei romineşti. A fost ctitorul unei mentalităţi de abordare pe baze fiziologice in chirurgie şi de introducere a unei tehnicităţi impecabile in actul operator, influenţe incontestabile provenite de la maestrul său Rene Leriche şi a pleiadei de aur de la Strasbourg, formată din: Fontaine, Kunlin, De Backey, Cid Dos Santos. Cind opera, plaga operatorie a Maestrului arăta intodeauna ca o planşă din atlas.
A adus numeroase contribuţii la dezvoltarea medicala si chirurgicala, de la introducerea de noi metode de explorare, la tehnici chirurgicale originale, instrumentar chirurgical inovator, concepţii şi orientări noi in terapeutica flebologică, toate acestea apreciate si ramase de actualitate si astazi. Toate aceste realizari ale sale impreună cu colaboratorii, echipa formata de dansul in clinica 1 chirurgie, printre care şi actualul conducător al clinicii Prof.Dr. Marius Teodorescu
Dupa pensionarea Acad.BRANZEU PIUS in1981, conducerea clinicii este preluata de Prof.dr.Ignat Petru, pana in anul 1995 cand sef de clinica devine Prof. dr. Teodorescu Marius.
In prezent in clinica isi desfasoara activitatea 13 cadre didactice universitare, 12 medici primari chirurgi , 11 Doctori in Stiinte Medicale, 3 medici specialisti chirurgi.
In cei 35 de ani de activitate a clinicii a fost asigurata asistenta medico-chirurgicala la 81292 de pacienti internati.Activitatea chirurgicala diversa, cu toata gama de interventii chirurgicale de urgenta, reinterventii si operatii programate a fost meritorie, cu rezultate bune si foarte bune la cei 67628 de pacienti operati, din tara si din strainatate.
In chirurgia venoasa s-a practicat chirurgia de exereza a sistemului superficial degenerat varicos, iar mai recent chirurgia conservatoare de tipul operatiei Chiva, a reconstructiei valvulare etc. In chirurgia venelor perforante s-au implementat tehnici noi, originale, pe langa practicarea curenta a celor mai moderne interventii chirurgicale pe plan international, (ligaturile endoscopice). In ceea ce priveste sistemul venos profund (inca dificil de tratat chirurgical la nivel mondial) s-au obtinut rezultate multumitoare prin tehnica flebolizei si valvuloplastiilor.
Pentru a veni in sprijinul bolnavilor cu afectiuni venoase, in cadrul Clinicii I Chirurgie s-a infiintat in anul 1983 un Cabinet de Flebologie, unic in Romania, care permitea rezolvarea ambulatorie a unor flebopatii si unde erau dispensarizati toti pacientii cu patologie venoasa cronica.
In urma unui Protocol semnat cu Conducerea Centrului de Hemodializa, in clinica 1 chirurgie se opereaza zilnic 1-3 fistule arterio-venoase terapeutice la pacienti cu insuficienta renala cronica, in stadiul uremic. In afara de activitatea in stationar si in blocul operator, colectivul Clinicii I Chirurgie a desfasurat o bogata activitate in ambulatoriul de specialitate al Policlinicii Nr. 1 si 2. S-au practicat mici interventii care nu necesita internare, pansamente, bandaje compresive si injectii sclerozante.
Posibilitatile noastre de diagnosticare a bolilor venoase sunt complexe ; pe langa examinarea clinica medicii nostri practica ultrasonografia Doppler, investigatii endoscopice si ecografice. Au fost introduse metode originale de investigatie cu ar fi:flebografia selectiva, flebografia dinamica ortostatica.
In clinica s-au inventat noi procedee de tehnica si instrumentar chirurgical:
trusa completa de instrumentar chirurgical pentru chirurgia venoasa a membrelor inferioare, (Brinzeu – Teodorescu),
departator autostatic abdominal (Brinzeu),
aparat de termometrie cutanata (Ignat),
aparat de masurare a presiunii sub bandaj compresiv (Bota).
S-au efectuat operatii in premiera in Romania.
Clinica 1 chirurgie reprezinta o importanta baza de invatamant medical. Au fost instruite in patologia chirurgicala peste 100 de serii de studenti din anul IV Medicina Generala, romani si straini. In cadrul invatamantului medical universitar se pune un mare accent pe instruirea practica a studentilor si insusirea cunostintelor teoretice de baza. Studentii sunt atrenanti in activitatea de cercetare si un mare numar dintre ei si-au efectuat lucrarile de licenta in cadrul clinicii (142 lucrari de diploma).
Clinica Chirurgie I a functionat de la infiintare ca un prestigios centru de invatamant postuniversitar pentru medicii secundari si instruire in cadrul rezidentiatului de chirurgie si a specialitatilor chirurgicale. In cadrul invatamantului de specializare au fost formati in clinica 78 de medici specialisti care au ocupat posturi in judet, in judetele limitrofe sau au devenit cadre universitare. Unii dintre ei au devenit la randul lor conducatori de departamente ( dr.Moise Liviu-la Deta, Dr Totolici Bogdan, Manager si Sef de sectie Spital Municipal Arad, dr. Blendea Marius Sef sectie chirurgie Spital Judetean Deva, etc) continuand cu succes scoala de chirurgie a clinicii1.
Au fost organizate nenumarate cursuri de perfectionare medicala cu medici specialisti si primari, cu tematica chirurgicala de mare actualitate vizand chirurgia vasculara periferica.
In ultimii 20 de ani, pentru a-si perfectiona instruirea profesionala, o mare parte din membrii clinicii au efectuat cursuri in tara si in strainatate.
Pe baza unui protocol incheiat cu Clinica de Chirurgie vasculara de la Universitatea din Tours (Prof. Dr.L.Castellani), au fost instruiti in acest serviciu:Prof.Dr.Ignat P, Prof.Dr.Avram J., Dr.Bota N, Dr.Pop S, Dr.Totolici B, Dr.Burtica C. Alte cadre didactice au efectuat cursuri de perfectionare in domeniul chirurgiei laparoscopice in Germania, la Munchen (Prof. Dr.Teodorescu M, as. Ignat Antonia). Au mai fost efectuate cursuri de perfectionare si schimburi de experienta si in alte orase europene : Prof. Dr.Ignat P.- Roma, Prof.Teodorescu M – Freiburg, Prof.Avram J – Dusseldorf , Conf.Olariu S. – Rotterdam, dr.Burtica C in Germania s.a.
In cadrul euroregiunii s-a realizat un protocol de colaborare pentru dezvoltarea chirurgiei laparoscopice cu Societatea Chirurgilor Laparoscopisti din Serbia si Ungaria (Senta 2007).
Avand permanent in vedere principiile de baza ale cercetarii ştiinţifice :
să se bazeze pe o observaţie prelungită, profundă şi sistematică
să fie efectul experienţei şi experimentului,
concluziile cercetării nu vor apela la transcendenţă şi concepţii metafizice.
să beneficieze de repetitivitate, de un număr mare de experimente care pot fi uşor in aceleaşi condiţii repetate.
redactarea cercetării să fie efectuată fără referiri la nume celebre, iar atunci cind este necesar numai in vederea stabilirii continuităţii studiului.
lucrarea să fie uşor abordabilă, scrisă intr-o limbă de folosire curentă.
să devină o aplicaţie practică cit mai rapidă,

cercetarea stiintifica a clinicii a fost axata pe mai multe domenii ale patologiei venoase :
chirurgia venelor superficiale,
chirurgia sistemului venos profund si a comunicantelor,
diagnosticul si posibilitatile de tratament in bolile venoase congenitale,
cercetarea dezvoltarii embriologice a sistemului venos al membrelor inferioare,
chirurgia endoscopica a venelor perforante,
reconstructia sistemului valvular,
profilaxia si tratamentul recidivelor in boala varicoasa,
profilaxia si tratamentul insuficientei venoase cronice si a complicatiilor :
sindromul posttrombotic si ulcerul de gamba.
In ultimii ani s-au obtinut rezultate remarcabile si prin achizitionarea de aparatura moderna (laser endovenos, aparat de radiofrecventa) in tratamentul patologiei venoase periferice.
Membrii colectivului fac parte din conducerea societatilor stiintifice de profil: Societatea Romana de Flebologie (s.l.dr.Ivan V.-presedinte), Balcan Venous Forum-s.l.dr.Radu Daniela, membru fondator.
si sunt membrii ai Societatilor Stiintifice recunoscute pe plan mondial:
Uniunea Internationala de Flebologie,
Uniunea Internationala de Angiologie,
Societatea Romana de Angiologie,
Societatea Romana de Patologie Hepato- Biliara,
Deutsch Rumanische Akademie (Prof.dr.Teodorescu M.),
Surgical Infection Society-Europe (S.I.S),
International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO),
European Association for Endoscopic Surgery (EAES),
Societatea Romana de Chirurgie,
Asociatia Romana pentru chirurgie Endoscopica si Alte Tehnici Interventionale (A.R.C.E),
Asociatia din Romania de Chirurgie Bariatrica si Tratament complex al obezitatii, Asociatia de Medicina de Urgenta si Dezastre,
Asociaţia Ştiinţifica “Timişoara Medicală”,
Membri ai clinicii fac parte din
Grupul National de Experti ai Patologiei Venoase : Prof. dr.Teodorescu M, Conf.dr.Olariu S, S.l.dr.Ivan V, S.l.dr.Radu D, organizatie nonguvernamentala formata din specialisti flebologi, dermatologi, explorationisti, din toate centrele universitare din Romania. Grupul de Experti are intalniri de lucru bianuale in ultimii 7 ani. Scopul acestor intalniri il reprezinta delimitarea competentelor in domeniul diagnosticului si tratamentului bolilor venoase, efectuarea de studii clinice multicentrice pentru stabilirea epidemiologiei, a morbiditatii prin boala varicoasa in tara noastra, elaborarea unor ghiduri de diagnostic si tratament. In urma acestor intalniri s-au obtinut rezultate notabile si s-au facut progrese in domeniu. In fiecare centru universitar s-au organizat periodic intalniri de lucru cu medicii de familie care au fost si cooptati in realizarea studiilor clinice. In urma concluziilor acestor activitati s-au elaborat ghiduri si protocoale scrise, de urmat in domeniul adresabilitatii, posibilitatilor de investigare in vederea diagnosticului si tratamentului pacientilor cu insuficienta venoasa cronica.
Cadrele medicale ale clinicii au participat la numeroase manifestari stiintifice, congrese nationale si internationale : Sofia – 1982, Paris – 1983, Londra – 1985, Kyoto-1986, Essen – 1987, Strassbourg – 1989, Viena – 1990, Frankfurt pe Meine – 1991, Montreal – 1992, Berlin – 1992, Budapesta 1992, Corsica – 1994, Oslo-1999, Amsterdam-2001, Chisinau-2003, Praga-2004, Dubrovnik –2004,2005,2007, Slovenia-2004, Rio de Janeiro-2005, Szeged-2005, Praga-2005, 2006, Varsovia-2006,Novi Sad –2006, 2007, Athena-2007, Bratislava-2008, Praga 2009, Varsovia 2009, Monaco 2009 etc.
Cercetarea stiintifica doctorala si postdoctoralainitiata sub coordonarea regretatului Academician. Pius Brinzeu, a fost continuata de regretatul Prof.Dr.P.Ignat si in prezent se desfasoara la cele mai inalte standarde sub conducerea Prof.Dr.M.Teodorescu.Temele de cercetare au fost reprezentate de probleme majore ale patologiei chirurgicale si fac parte din tematica de cercetare a clinicii. O parte din tezele de doctorat prin valoarea lor teoretica si practica au devenit lucrari de referinta in problema studiata. Au fost elaborate in clinica 78 de teze de doctorat. In prezent in clinica isi desfasoara activitatea 11 Doctori in Stiinte Medicale.
Societatea Romină de Flebologie, ca organism neguvernamental, pur ştiinţific, reuneşte in congrese naţionale odata la 2 ani, chirurgi, dermatologi, angiologi, medici de familie, medici radiologi, specialişti in recuperare medicală, pentru dezbaterea unei probleme de patologie invalidanta, consumatoare de bani si care afectează in Rominia mai mult de 30% din cetăţeni.
Societatea Romină de Flebologie işi marchează fiecare congres cu lansări de monografii tematice in patologia venoasă, adevărate ghiduri de diagnostic şi tratament a bolilor venoase.
Societatea Romină de Flebologie promovează in Romania prin Revista Romană de Flebologie(revista cotata CNCSIS) datele curente despre patologia venoasă din diversele centre medicale romaneşti şi din străinătate şi le face cunoscute M.S şi C.M.R.
Societatea Romană in Flebologie este in relaţii excelente de colaborare cu Societatea Romină de Angiologie şi Chirurgie Vasculară cu sediul in municipiul Cluj – Napoca, condusă de distinsul Profesor Dr. A. Andercou. De fapt o parte din membrii societăţii de flebologie sunt membri şi ai societăţii naţionale de angiologie cu sediul in Cluj şi invers. Prof. Dr. Aurel. Andercou este şi vicepreşedinte al Societăţii Romane de Flebologie. Societatea Romană de Angiologie şi Chirurgie Vasculară organizează congrese naţionale din doi in doi ani in ani impari, iar Societatea Romană de Flebologie in anii pari. Ca atare in Romania de peste 15 ani se produc manifestări anuale in domeniul vascular periferic. Congresele Societăţii Romane de Angiologie şi Chirurgie Vasculară au rezervat un spaţiu apreciabil Flebologiei. Prof. A Andercou, Prof. I. Gherman, Prof. A. Mironiuc, Prof. Fl. Galea, Prof. S. Rădulescu, Prof. C. Ciuce, Dr. Zăgrean, Dr. Claudia Gherman, Dr. O. Andercou ş.a. au prezentat la fiecare din congresele celor două societăţi lucrări valoroase şi sunt autorii unor monografii excelente in domeniul vascular periferic. Nu putem omite din scurta prezentare centrul medical flebologic Bucureşti in care decanii noştri de virstă Dr. Gh. Bucur şi Dr. H. Angelescu au creat monografii prioritare in flebologia rominească sau tehnici operatorii, aspecte patologice hemodinamice, fiziopatologice şi ceea ce este mai important, au sădit intr-un teren fertil flebologia. De altfel Dr. Gh. Bucur a publicat si volumul al III-lea din monografia intitulată „Flebologie practică medicală şi dermatologică”.
Acum in toate centrele medicale judeţene şi in special universitare dar şi in alte municipii şi oraşe funcţionează cabinete medicale ori clinici private cu domeniu medical flebologic.
Societatea Romană de Flebologie intreţine relaţii cu Societăţile Naţionale de Flebologie din Franţa, Italia, Germania, Belgia, Elveţia, Austria, Marea Britanie, Scandinavia, S.U.A.. Numeroşi membri ai Societăţii Romane de Flebologie au participat la Congresele Uniunii Internaţionale de Flebologie organizate la 4 ani şi care reunesc 3500-4000 de participanţi, precum şi la congresele zonale continentale organizate la doi ani European, Nord American, Sud American, Afro-Asiatic, Asiatic. Societatea Romană de Flebologie intreţine relaţii excelente cu cele peste 30 de societăţi incluse in Uniunea Internaţională de Flebologie, o dovadă o reprezintă şi acceptul U.I.P de a patrona in continuare congresele organizate de noi.
Toate congresele s-au bucurat de participarea unor profesori renumiti pe plan mondial in domeniu: Professor Georges Jantet, Professor Angelo Scuderi, President of the 15th World Congress of the International Union of Phlebology, Cl. Allegra, L. Castellani, C. Spartera.
La congresele Societăţii Romane de Flebologie participă in medie de 200 de medici plus firme de medicamente, tehnică şi instrumentar specific si se prezinta priorităţi ale descoperirilor medicale sau premiere terapeutice in flebologie ca urmare a inzestrării performante a unor servicii medicale sau ca import de „terapeutici tradiţionale” de pe alte continente.
Primul Simpozion Naţional de Flebologie s-a desfăşurat in perioada 26- 28 octombrie 1989 avind ca locaţie Aula Universităţii din Timişoara. Preşedintele congresului a fost Petru Ignat, secretari: Jecu Avram, Vasile Ivan. Au conferenţiat din străinătate: Cl. Allegra (Italia), L. Castellani (Franţa), F. Zucarelli (Franţa), N. Klüken (Germania), M. Mihoc (Germania) A. Frăţilă (Germania), H. Wilms (Germania), S. Fontany (Ungaria), R. Watanabe (Japonia), N. Popa (Austria). Au fost comunicate 131 lucrări ştiinţifice. Primul Simpozion Naţional de Flebologie a decis şi obţinut aprobarea transformării Cercului de Flebologie in Secţie Naţională de Flebologie şi primirea organizaţiei in U.S.S.M., in componenţa Societăţii Romine de Chirurgie.Au fost prezentate valoroase lucrări de cercetare fundamentală privind circulaţia venoasă şi modificările ei in circumstanţe de presiune, modificări biochimice etc (Watanabe R., Mihoc M., Wilms H., Cl. Allegra, L. Castellani), explorări moderne şi clasice (Frăţilă A., Gherman I. etc), probleme de diagnostic şi tratament in bolile venoase. A fost programat şi anunţat următorul Simpozion de Flebologie pentru octombrie 1991. Cu acest prilej sub redacţia lui P. Ignat avind ca şi colectiv: N. Bota, J. Avram, V. Ivan, M. Teodorescu, N. Mocanu, Maria Mogoşeanu, Didina Toma s-a publicat monografia didactică „Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare” in limba romană, franceză şi engleză.
Al II-lea Simpozion Naţional de Flebologie s-a desfăşurat in perioada 22-23 mai 1992 avind ca locaţie sălile Hotelului Continental din Timişoara. Congresul s-a desfăşurat sub coordonarea Preşedintelui Societăţii Romane de Flebologie şi sub conducerea Comitetului de organizare avind ca preşedinte pe N. Bota iar secretari J. Avram şi V. Ivan. La această manifestare din străinătate au conferenţiat: S. Fontany (Ungaria), A. Heteny (Ungaria), L. Castellani (Franţa), A. Frăţilă (Germania). Manifestarea ştiinţifică a fost decalată cu un an faţă de programarea iniţială datorită problemelor organizatorice pe plan naţional a intregii activităţi ştiinţifice, după revoluţia din decembrie 1989. La această manifestare ştiinţifică au fost prezentate 75 de lucrări ştiinţifice cu teme de cercetare fundamentală şi aplicativă.
Al III-lea Simpozion Naţional de Flebologie s-a desfăşurat in perioada 20-22 octombrie 1994 in locaţia amfiteatrele Spitalului Clinic Judeţean din Timişoara, avind ca Preşedinte de Congres: P. Ignat, vicepreşedinţi:N. Bota, J. Avram, M. Teodorescu, secretari V. Ivan, C. Burtică. Au conferenţiat din străinătate: Davy A. (Franţa) – Preşedintele Uniunii Internaţionale de Flebologie, L. Castellani (Franţa), Garces D. (Franţa), Klüken N. (Germania), C. Spartera (Italia), Ferrini M. M. (Italia), Emanuelli L. (Italia). Cu acest prilej s-au prezentat 87 de comunicări ştiinţifice.
Al IV-lea Simpozion Naţional de Flebologie s-a desfăşurat in perioada 25-27 octombrie 1996 sub coordonarea Preşedintelui Societăţii Romane de Flebologie P. Ignat, avind un comitet de organizare: preşedinte V. Ivan, vicepreşedinţi M. Teodorescu, J. Avram şi secretar M. Bota. In acest simpozion au conferenţiat din străinătate L. Castellani (Franţa), D. Garces (Franţa), A. Heteny (Ungaria), A. Zaporojan (R. Moldova), V. Chiaşca (R. Moldova), E. Cicală (R. Moldova). Au fost comunicate 101 lucrări ştiinţifice. Cu prilejul celui de-al IV-lea Simpozion Naţional de Flebologie a fost ales V. Ivan ca şi Preşedinte al Societăţii Romane de Flebologie.
Al V-lea Simpozion Naţional de Flebologie s-a desfăşurat in perioada 29-30 octombrie 1998 in amfiteatrele Spitalului Clinic Judeţean din Timişoara. La această manifestare ştiinţifică au conferenţiat: A. Davy (Franţa)- Preşedinte de onoare al Uniunii Internaţionale de Flebologie, P. Langeron (Franţa)- membru in Academia de Chirurgie a Franţei, L. Castellani (Franţa), H.Boureau du Collombier (Franţa), E. Cicală (R. Moldova), C. Ţibirnă (R. Moldova), A. Zaporojan (R. Moldova), D. Casian (R. Moldova), V. Knyazev (Bulgaria). Au fost comunicate 85 de lucrări ştiinţifice. Cu acest prilej a fost organizat şi susţinut de către L. Castellani – Profesor la C H U Tours-Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, cursul intitulat „Varicele recidivate”.
Al VI-lea Simpozion Naţional de Flebologies-a desfăşurat in perioada 18-20 octombrie 2000, impreuna cu Primul Simpozion Naţional de Limfologie, in locaţia Spitalului Clinic Judeţean Timişoara. Preşedinţii congresului au fost V. Ivan, I.O. Rada, vicepreşedinţi M. Teodorescu, J. Avram, secretar genaral N. Bota. Au conferenţiat din străinătate: Michellini S. (Italia), Macaluso B. (Italia), Bihari I. (Ungaria), Eunu S. (Estonia), Zaporojan A. (R. Moldova), Casian D. (R. Moldova), Cicală E. (R. Moldova). Au fost comunicate 105 lucrări ştiinţifice. In perioada premergătoare Simpozionului in 31 ianuarie 2000 s-a stins din viaţă Preşedintele de onoare al Societăţii Romane de Flebologie, P. Ignat
La 25 ianuarie 2001 Societatea Romană de Flebologie impreună cu Clinica I Chirurgie a UMF „V. Babeş” din Timişoara a organizat Simpozionul aniversar „Academicianul Pius Brinzeu”, Preşedinte de onoare al Societăţii Romine de Flebologie, cu prilejul implinirii virstei de 90 de ani. Cu această ocazie, sub redacţia lui V. Ivan şi M. Teodorescu, Societatea Romană de Flebologie a publicat o scurtă monografie intitulată „Academicianul Pius Brinzeu – Medalion aniversar”, avind ca şi coautori pe: N. Bota, F.C. Rada, D.O. Ciobănaş şi I.O. Rada.
La al VI-lea Simpozion Naţional de Flebologie si I-ul Simpozion Naţional de Limfologie s-a hotărit ca următoarele manifestări ştiinţifice organizate la doi ani de cele două societăţi, să fie intitulate Congrese intrucit indeplinesc toate criteriile de definire, iar numerotarea lor să se facă in continuarea simpozioanelor de pana atunci.
Al VII-lea Congres Naţional de Flebologie, desfasurat impreuna cu al II-lea Congres Naţional de Limfologie a avut loc in perioada 16-18 octombrie 2002, in amfiteatrele Spitalului Clinic Judeţean Timişoara. Au conferenţiat: G. Jantet (Franţa) – Preşedinte de onoare al Uniunii Internaţionale de Flebologie, M. Perrin (Franţa) – vicepreşedinte in exerciţiu al Uniunii Internaţionale de Flebologie, R.H. van der Veen (Belgia), P. Lievens (Belgia), C. Spartera (Italia), L. Tessari (Italia), F.C. Albergati (Italia), J. Walbert (Elveţia), A. Spinu (R. Moldova). Congresele s-au desfăşurat sub coordonarea lui V. Ivan, Preşedintele Societăţii Romine de Flebologie şi I.O. Rada, presedintele Societatii Romane de Limfologie, avind un comitet de organizare cu doi preşedinţi: M. Teodorescu, V. Feier, secretar general N. Bota şi secretari adjuncţi: S. Olariu, Daniela Radu, C. Burtică, M. Tilincă şi F.C. Rada. La aceste manifestări ştiinţifice au fost prezentate 88 de lucrări.Cu prilejul acestei manifestări ştiinţifice a fost lansată Revista Romină de Flebologie, prima revistă tematicăa unei Societăţi de Flebologie in spaţiul Est European.
Revista are apariţie trimestrială, a fost acceptată ca material metodologic-didactic de către Comisia de evaluare şi acreditare din Ministerul Invăţămintului, Colegiul Medicilor din Rominia şi a fost apreciată de către Uniunea Internaţională de Flebologie precum şi de către alte Societăţi Europene de profil.
Al VIII-lea Congres Roman de Flebologies-a desfăşurat in perioada 20-22 octombrie 2004 sub patronajul UNIUNII INTERNATIONALE DE FLEBOLOGIE, in amfiteatrele Spitalului Clinic Judeţean din Timişoara sub coordonarea Preşedintelui Societăţii Romine de Flebologie, avand următorul comitet de organizare: Preşedinte Congres Discipline Chirurgicale, M. Teodorescu, Preşedinte Congres Discipline Medicale, V. Feier, secretari :M. Tilincă, Daniela Radu. La această manifestare ştiinţifică au conferenţiat de peste hotare: L. Castellani (Franţa), Kmec J (R. Slovacia), A. Zaporojan, M. Lăsii, E. Cerneţchi, S. Moroz, D. Casian, A. Spinu (R. Moldova). Au fost comunicate 84 lucrări ştiinţifice.
Al VI –lea Congres International de Angiologie, impreuna cu Al V- lea Congres International de Chirurgie Ambulatorie si Al VI-lea Simpozion International de Limfologie, avand ca tema ACTUALITATI DE PATOLOGIE VASCULARA SI CHIRURGIE AMBULATORIE , a fost organizat de noi, in perioada 27-29 octombrie 2005, la Timisoara.
Al IX-lea Congres Romin de Flebologie s-a desfasurat la Timisoara in perioada 15-17 oct.2006.
Al X-lea Congres Romin de Flebologiecu participare internationala s-a desfasurat la Timisoara in perioada 18 -20 oct.2008. Organizat de Societatea Romana de Flebologie-Vasile Ivan presedinte, Daniela Radu presedinte congres, Avram Jecu Aurel co-presedinte, a reunit personalitati ale lumii medicale din tara si din strainatate.
In cei 20 ani (1989-2009) la congresele de flebologie au fost comunicate 881 de lucrări ştiinţifice. Dacă se adaugă cele peste 400 de lucrări comunicate la şedinţele Cercului de Flebologie de la Timişoara, avem dimensiunea unei activităţi ştiinţifice imense, concretizată in aprox. 1200 de lucrări ştiinţifice comunicate. Exceptind al II-lea Simpozion Naţional de Flebologie, cind din motive materiale nu s-a reuşit editarea unui volum de rezumate, toate celelalte congrese au avut in logistică:
programul congresului,
volum de rezumate,
diploma de atestare,
alte materiale publicate cu prilejul congreselor,
toate depuse in mape nominalizate cu insemnele congresului şi ale Societăţii Romane de Flebologie.
Incepand cu congresul al VII-lea, toate congresele nationale, organizate de Societatea Romana de Flebologie s-au desfăşurat sub patronajul Uniunii Internaţionale de Flebologie, datorită admiterii noastre in calendarul de manifestări al acestei asociatii mondiale, prin hotararea Preşedinţilor Hugo. Partsch (Austria) şi apoi a lui Claudio Allegra (Italia).
Din anul 2000 Congresele de Flebologie au fost creditate E.M. C.(ore de educaţie medicală continuă) intrind in programul naţional de pregătire continuă.
De asemenea Revista Romană de Flebologie este creditată E.M.C.
Toate Congresele de Flebologie au fost organizate prin colaborarea excelentă cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “V. Babeş” din Timişoara, Direcţia de Sănătate Publică Timiş, Spitalul Clinic Judeţean Timişoara, avind inconstant sprijinul şi colaborarea organismelor puterii locale precum Consiliul Municipal Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Prefectura judeţului Timiş. Materialele congresului şi celelalte manifestări prilejuite de desfăşurarea sa au putut fi realizate prin taxele de participare şi prin sprijinul unor firme locale sau producători de medicamente dintre care se desprinde prin fidelitate şi disponibilitate (Les Laboratoires Servier, Alfa Wassermann etc).Date asupra congreselor de flebologie au fost publicate in revista Uniunii Internaţionale de Flebologie, in limba franceză, in Phlebologie, Annales Vasculaires.
Congresele de Flebologie au fost organizate şi au avut succes in desfăşurarea lor datorită comitetului local de organizare in care colectivul Clinicii I Chirurgie a fost motorul management-ului optim prin: P. Ignat, M. Teodorescu, J. Avram, V. Ivan, M. Tilincă, N. Bota, N. Mocanu, S. Pop, Daniela Radu, C. Burtică, , Florentina Cădariu, B. Totolici, S. Olariu, C. D. Roşu, I. Icma.
Dacă ar fi să-l parafrazăm pe A. Davy, am putea afirma că acest nucleu medico-chirurgical al Clinicii I Chirurgie in colaborare cu cel al Clinicii de Dermatologie s-a constituit de-a lungul anilor in polul de atracţie pentru flebologia rominească şi nu intimplător sediul central al Societăţii Romine de Flebologie şi Redacţia Revistei Romine de Flebologie se găseşte in metropola de pe Bega.
Membrii Societăţii Romane de Flebologie din Timişoara au o bogată activitate publicistică ştiinţifică flebologică, materializată in lucrări prioritare in domeniul cercetării fundamentale şi aplicative din Rominia.
Echipa de cercetatori ai clinicii 1 chirurgie a infiintat Forumul Angiologic Roman, afiliat la Central European Vascular Forum, Societatea de Angiologie Timisoara, afiliata Societatii Romana de Angiologie si Chirurgie Vasculara, precum si Societatea de Chirurgie Ambulatorie, ale caror congrese s-au desfasurat sub presedintia Prof.Dr.Avram J.
Rezultatele cercetarilor stiintifice sunt comunicate la congresele internationale, publicate in reviste de specialitate din tara si din strainatate.
Revista CERCETARI EXPERIMENTALE MEDICO-CHIRURGICALE, ISSN:1223-1533 publicata in editura Hestia, cu varianta online:JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICAL & SURGICAL RESEARCH, pe site-ul:www.jmed.ro, revista recunoscuta CNCSIS , categoria B+/ 2008, B/2009 are in colectivul redactional 2 membrii ai clinicii 1 chirurgie: Prof. univ. dr. Avram Jecu Aurel, redactor sef si dr.Avram Iulian secretar.
REVISTA ROMANA DE FLEBOLOGIE si aceasta recunoscuta CNCSIS, il are ca redactor sef pe presedintele Societatii Romane de Flebologie, dr.V.Ivan, iar in colectivul redactional se afle aproape toti membrii colectivului clinicii 1 chirurgie :M.Teodorescu, J.Avram, N.Mocanu, S.Pop, Daniela Radu, C.Burtica, Florentina Cadariu, S.Olariu, M.Tilinca, D.C.Rosu, I.Icma, dar si specialisti de marca in domeniu de peste hotare, ca :Andre Davy, George Jantet, Michel Perrin, Walbert Jakab, Claudio Spartera, Tessari Lorenzo, Alex. Zaporojan.
Pe site-ul clinicii 1 chirurgie, in lb.romana si lb. engleza:
www. chirurgie.ro si www.surgery.ro se publica, sub coordonarea dr. Radu Daniela articole in domeniu in Revista de Chirurgie, ISSN:1841-5911 ; JOURNAL OF SURGERY” ISSN:1841-5938on-line, in lb. romană şi engleză
Membrii ai clinicii fac parte din comitete editoriale ale unor reviste de prestigiu: S.l..dr.V.Ivan, din Editorial Board of Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery, official Journal of The Romanian Society of Angiology and Vascular Surgery
S-au obtinut numeroase premii si distinctii :
Publicarea primei monografii in domeniu din Romania: Indreptar in chirurgie laparoscopica, Teodorescu M, Radu D-1996.
Realizarea unor lucrari stiintifice de prestigiu:Premiul AcademieiRomane ”DANIEL DANIELOPOLU” 2003 : “Clinical Physiology of the Venous System” autori Francisc A. Schneider , Ioana Raluca Siska, Aurel Avram Jecu,
premiu si Diploma de Excelenta pentru contributia adusa la dezvoltarea Chirurgiei Laparoscopice in Romania –Prof.dr.Teodorescu M, dr.Radu Daniela-1998,
pentru „Contributia adusa la dezvoltarea Sistemului de Asigurari de Sanatate din Timis, prof.dr.M.Teodorescu-1999 etc.
Metoda de urmat propusă de Francis Bacon in privinţa elaborării unei cercetări experimentale, ştiinţifice atinge gradul cel mai inalt de abstractizare a raţionamentului pentru un studiu de valoare. Francis Bacon ne transmite incă din 1620 că „ştiinţa inseamnă putere”. Recomandările-principiile lui Bacon referitoare la realizarea unei valoroase cercetări ştiinţifice sunt respectate de echipa noastra de cercetare:
Variatio: orice experiment trebuie să privească obiectul studiat din multiple şi diferite puncte de vedere.
Repetitio: orice experiment este necesar de a fi controlat de mai multe ori in aceleaşi condiţii, şi va fi luat in considerare atunci cind rezultatele obţinute in aceleaşi condiţii nu diferă decit in anumite limite.
Extensio: de cite ori este necesar experimentul se va deplasa spre situaţi conexe ce ar putea aduce lumină in unele aspecte ale ipotezei de lucru.
Inversio: inversarea transformă efectul obţinut in timpul experimenului in cauzele lui, deci este o contraprobă utilă confirmării unor rezultate.
Compulsio : suprimarea; se mai produce efectul experimentului prin interpoziţia unor factori de ecranare?
Aplicatio : este necesar de verificat dacă rezultatele unei cercetări experimentale se pot transpune in practică, deci sunt rentabile.
Computatio : reprezintă supunerea temei de cercetat la mai multe modele de experimentare prin a căror corelare obţinem efecte intercontrolabile şi descoperim cauzele.Sortes: soarta sau intimplarea, hazardul este acea parte imprevizibilă, incontrolabilă a unui experiment, care ne determină intr-un studiu să acceptăm orice rezultate chiar dacă contravin ipotezelor noastre de lucru.
Studiile anatomopatologice au fost efectuate in Laboratorul de anatomie patologică al Universitatii de Medicina si Farmacie Timisoara condus de prof.dr.N. Tudose, apoi de prof.dr Elena Potencz, prof.dr Alice Dema.
Toate aceste realizari au fost publicate sau comunicate la diverse manifestari stiintifice de-a lungul timpului. Nenumaratele articole publicate in revistele : International Angiology, Chirurgia, Cercetari Experimentale Medico- Chirurgicale, Revista Romana de Flebologie, Radiologia, Phlebologie, Lyon Chirurgical, Journal of Angiology Medical Vascular Surgery , Ann.d’Anatomie Pathologique, Archive de L’Union Medicale Balcanique, Presse Medicale, Viata Medicala, Timisoara Medical Journal, Info-Medica, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, Romanian J. of Angiology and Vascular Surgery etc. dovedesc activitatea de cercetare stiintifica si preocuparile permanente ale membrilor clinicii 1 chirurgie.
Membrii colectivului Clinicii I Chirurgie au elaborat numeroase monografii, carti si cursuri de specialitate care dovedesc preocuparea permanenta fata de progresul flebologiei:
Studiile clinicein domeniul flebologic:
S.E.P.I.A.(studiu epidemiologic national privind Insuficienta venoasa cronica) 2004-2005 Manager general Servier Pharma, Jerome Gavet.
PEGAS(Prevalenta Edemului de Gamba in Ambulatoriu-) Studiu epidemiologic national privind boala venoasa cronica –2006
VEIN CONSULT mai iunie 2009
ne-au adus satisfactii prin rezultatele aplicabile practic pentru imbunatatirea diagnosticului si a tratamentului diverselor afectiuni venoase.
Programul de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, intre disciplina Chirurgie I a Universităţii de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara şi Catedra Rezistenţa Materialelor a Universităţii Politehnica Timişoara, intitulat Studiul rezistenţei peretelui venos din reţeaua superficială la intindere. Durata derulării protocolului 5.05.1998 – 5.05.2003
Programul de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, intre disciplina Chirurgie I a Universităţii de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara şi disciplina Educaţie Fizică a Grupului Şcolar Auto Timişoara, intitulat Cercetarea refluxului venos in sistemul venos superficial şi profund in colectivitate şcolară şi liceală pe grupe de varstă. Măsuri de prevenire a insuficienţei venoase cronice in grupele de varstă cercetate. Durata derulării protocolului 2002 – 2005.
Proiectele de cercetare finalizate in anii anteriori, precum si cele care sunt in curs speram sa ne aduca satisfactii, recunoastere si vizibilitate internationala cel putin la nivelul cu care inaintasii nostri ne-au obisnuit.
In concluzie:
In Clinica 1 chirurgie Timisoara, de la infiintarea ei, in ianuarie 1973 si pana in prezent s-au internat si operat peste 80.000 de pacienti, cu o mortalitate sub 2%.
A fost abordata aproape intreaga gama de interventii chirurgicale majore. Din acestea 16% au fost pacienti care au prezentat diferite afectiuni venoase, acute si cronice, rezolvate cu succes.
Echipele de cercetare au realizat nenumarate studii si lucrari stiintifice comunicate si publicate la manifestarile stiintifice din domeniu, din tara si din strainatate.
S-au elaborat numeroase monografii, au fost brevetate instrumente chirurgicale noi si s-au introdus tehnici operatorii si metode originale privind terapeutica bolilor venoase.
Societatea Romana de Flebologie organizeaza, sub patronajul Uniunii Internationale de Flebologie, la 2 ani, incepand din anul 1989 congrese nationale cu participare internationala.
Revista Romana de Flebologie, revista cotata CNCSIS, publica articole originale in domeniul chirurgical si flebologic in special.
In domeniul patologiei venoase Clinica I Chirurgie are o mare experienta, recunoscuta pe plan mondial, si inca este considerata la nivelul celorlalte mari centre europene.