CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ FLEBOLOGICĂ

Activitatea noastră științifică a fost cunoscută și recunoscută ca atare prin lucrările prezentate la congresele mondiale organizate de Uniunea Internaţională de Flebologie la Paris, Londra, Montreal, etc.

Pe plan intern, una din preocupările permanente a fost promovarea, dezvoltarea şi impunerea flebologiei ca disciplină de cercetare în domeniul medico-chirurgical. Pornind de la sesiunile științifice organizate de U.S.S.M Timişoara la care membrii «Cercului de Flebologie» comunicau lunar 4- 5 lucrări științifice cu realizări în domeniu, s-a ajuns ca anual, Societatea Română de Flebologie, cu sediul în Timișoara, să promoveze chiar și 40 de lucrări științifice, pe diverse teme din patologia venoasă, anual. Publicațiile Uniunii Societății Științifice Medicale conțin, din perioada 1981-1989, peste 400 de articole în acest domeniu, reușindu-se în acest timp sensibilizarea medicilor din toate specialitățile la provocările pe care dezvoltarea acestei specialități le genera în lumea medicală de pretutindeni, în timp real. Alte posibilități de promovare, paralele cu acestea, au fost publicațiile în alte reviste medicale sau chirurgicale, publicațiile în volumele de rezumate ale unor manifestări ştiinţifice naţionale ori internaţionale etc. Cercetări fundamentale valoroase în privinţa etiologiei varicelor membrelor inferioare, a maladiei postflebitice, de explorare în dinamică, documentată imagistic, a sistemului venos general şi selectiv, al venelor membrelor inferioare au fost prezentate la congresele flebologice internaționale.

O contribuţie deosebită la dezvoltarea flebologiei şi a cercetării ştiinţifice în domeniu, cu prezenţe excelente internaţionale le-a avut de asemenea şcoala clujeană, prin maeștrii recunoscuți în domeniu: A. Kauffmann, A. Andercou, S. Rădulescu, I. Gherman, Fl. Galea, C. Ciuce, A. Mironiuc, I. Zăgrean, ş.a.

Centrul medical Bucureşti a activat în domeniul vascular în două paliere distincte. Şcoala de chirurgie cardio-vasculară condusă de Pop D. Popa Ioan, de la Spitalul Fundeni s-a impus în domeniul chirurgiei cardiace şi arteriale periferice. În acea perioadă au elaborat și două monografii de excepţie: Sistemul arterial – aortic şi Patologia sistemului cav inferior.

Pe al doilea palier, flebologic, prin Dr. H. Angelescu pe linie chirurgicală au existat relaţii de colaborare excelente cu societatea de flebologie. De altfel, H. Angelescu este promotorul unei metode chirurgicale de flebectomie hemodinamică din anii ’60, devansând cu aproape 10 ani metoda C.H.I.V.A. propusă de Cl. Franceschi. Pe acelaşi palier flebologic a activat și distinsul Dr. Gh. Bucur, dermatolog, desfășurând o activitate flebologică medicală de înaltă calitate. Cei doi străluciţi medici au fost considerați maeştrii creatori de școli flebologice.

Centrul medical Craiova prin Voicu Tănase, autor al monografiei «Ulcerul de gambă» a promovat flebologia chirurgicală în întreg arealul oltean.

Petru Ignat împreună cu colectivul Clinicii 1 Chirurgie și colaboratori din celelalte specialități medicale (Imagistică, Terapie Intensivă, Morfopatologie) au îmbunătățit permanent metodele de diagnostic și tratament ale afecțiunilor venoase. Recunoașterea acestor realizări s-a materializat după ce P. Ignat și colaboratorii: E. Caba, N. Bota, M. Teodorescu, J. Avram, V. Ivan, N. Mocanu, Didina Toma au publicat, la Editura Academiei, Bucureşti 1985, monografia «Chirurgia sistemului venos a membrelor inferioare» apreciată de specialiști ca lucrare excelentă și considerată, din punct de vedere științific, de actualitate și astăzi, după 20 de ani. La Editura Facla din Timişoara, în anul 1987 P. Ignat, ca unic autor a publicat monografia «Insuficienţa venoasă cronică». Cele două monografii au ocupat un sit precis, cel al flebologiei. Aceste două monografii veneau să completeze studiile şi cercetările elaborate cu 25 de ani în urmă de P. Brînzeu.